Showing posts with label thiết kế web. Show all posts
Showing posts with label thiết kế web. Show all posts
Thiết kế wed Grafpedia trong Photoshop

Thiết kế wed Grafpedia trong Photoshop

Chào mừng bạn vào Photoshop hướng dẫn mới này. Hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một trang web về tác phẩm nghệ thuật (giống như một danh mục đầu tư hoặc cơ quan có tác phẩm nghệ thuật). Để làm cho công việc dễ dàng, tôi đã sử dụng một gói các web-mục, có sẵn trên Grafpedia.
Trước khi bắt đầu, xem dưới đây là kết quả cuối cùng:

Thiết kế website chuyên nghiệp bằng Photoshop và cách mã hóa

Thiết kế website chuyên nghiệp bằng Photoshop và cách mã hóa

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo một Web Layout (bố cục web) một cách chuyên nghiệp và gọn gàng. ở bài Tut này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Gradients, bộ lọc Noise và một số đường Line 1px để tạo chiều sâu một cách tinh tế cho website.
Bài Tut được chia thành 2 phần: phần đầu tiên, ta sẽ thiết kế bố cục web trong Photoshop sau đó ta sẽ chuyển file PSD vừa tạo thành những thành phần được hiển thị trong HTML/CSS.
Qua từng bước thưc hiện bằng chính đôi tay của bạn, bạn sẽ thấy được toàn bộ quá trình thực hiện một trang web và làm thế nào để thiết kế và mã hóa một trang web chuyên nghiệp.