Gió, Mây

Gió, Mây

Đến 1 ngày Gió bỗng hận Mây. xua Mây đi khắp chân trời góc bể. Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không kể. để đêm về lặng lẽ hóa thành Mưa...
Xem tiếp