Tuổi thơ là hòi ức đẹp đẻ nhát của chúng ta...

Tuổi thơ là hòi ức đẹp đẻ nhát của chúng ta...

Tôi là người luôn hoài niệm về quá khứ, nhất là những gì xưa cũ ấy đã gắn liền với tuổi thơ tôi, đã cùng tôi mà trưởng thành. Tôi tin là nhiều người cũng giống như tôi, nếu không thì đã không có những bộ sưu tập đồ cổ, tem cổ,,v.v... Nhưng đến một lúc nào đó cái cũ phải ra đi để nhường cho cái mới tốt đẹp hơn. Thật ra, những cái cũ ấy ra đi nhưng không có nghĩa là mất đi, vì nó mãi luôn trong trí nhớ của chúng ta. Trở thành những hồi ức đẹp đẽ nhất của chúng ta trong những năm tháng đó.

Bi kich là đây...!?!!

Bi kich là đây...!?!!

Bi kịch của đời người là khi chúng ta cố gắng, thậm chí là liều mạng để vươn lên tìm lối thoát. Nhưng lại không hề biết rằng, “sai lầm ngay từ bước đi đầu tiên”.