Tuổi thơ tôi


Chồng nụ, chồng hoa.
Chọi nhau cỏ gà.
Đánh chuyền, đánh chắt.
Bắt dê bịt mắt.
Rồng rắn lên mây.
Cùng nhau nhảy dây.
Bắn bi, đánh đáo.
Nặn đất làm pháo.
Chọi dế, chọi gà.
Hái lá mít , đa.
Làm trâu , làm nghé.
Nhảy lò cò nhé !
Hay Ô ăn quan.
Chơi tú ăn gian.
Vẽ râu bôi mặt .
Nhưng mà vui nhất.
Được ra tắm mưa .
Rồi cùng chơi cờ.