Cù Lao Dung - Nét duyên thầm của miền quê nam bộ

Cù Lao Dung - Nét duyên thầm của miền quê nam bộ

DANH LAM THẮNG CẢNH  
Cù Lao Dung - Nét duyên thầm của miền quê Nam bộ


“Có bao giờ em về thăm nơi ấy. Một miền xanh biêng biếc hai mùa. Có bao giờ em nghe tên ấy. Cù Lao Dung đẹp tựa bài thơ” (Ở phía Cù Lao Dung- Lê Đức Đồng).
Bia Chiến Thắng Rạch Già trên Cù Lao Dung

 Cù Lao Dung là vùng đất cồn chạy dài hơn 40km trên sông Hậu thuộc huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng. Càng về cuối, cù lao càng nở ra giữa hai cửa biển là Định An và Trần Đề.